Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij CentSweets

CentSweets waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en CentSweets zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. CentSweets respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen CentSweets hebben toegang tot de persoonsgegevens. CentSweets neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met CentSweets via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.
Heeten, 25 MEI 2018


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CentSweets kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CentSweets of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CentSweets heeft achtergelaten.
CentSweets kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-  Uw voor- en achternaam (*)
-   Naam bedrijf (*)
-  Uw telefoonnummer (*)
-  Uw e-mailadres (*)
-  Uw IP-adres
Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.


CentSweets neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website CentSweets maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


2. WAAROM CENTSWEETS GEGEVENS NODIG HEEFT

CentSweets verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan CentSweets uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een behandeling en/of u te informeren over wijzigingen van behandelingen.

 

3. HOE LANG CENTSWEETS GEGEVENS BEWAART

CentSweets bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.


4. DELEN MET ANDEREN

CentSweets verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;
• de uitvoering van een overeenkomst met u
• of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van CentSweets worden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CentSweets gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

 

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar carolien@centsweets.nl
CentSweets zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CentSweets verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CentSweets op via
carolien@centsweets.nl
https://www.centsweets.nl is een website van CentSweets Carolien Honshorst
Postadres onderaan deze pagina

 

7. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van CentSweets zijn verbonden. CentSweets aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. CentSweets adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.


8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.


CentSweets is als volgt te bereiken:
Postadres: Koopmansstraat 19, 8111 AP Heeten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 688 01 599
Telefoon: +31 (0) 6 13 46 17 70
E-mailadres: carolien@centsweets.nl


Contactpersoon:
Carolien Honshorst

 


Bijlage geïntegreerde diensten op de website

Jouwstats

Automatische login